ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

✔ Οικονομοτεχνικές Μελέτες
✔ Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ
✔ Συμβουλές MARKETING
✔ Επιχειρηματικά Σχέδια (Bussines Plans)