ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Προς ιδιώτες

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 

✔ Φορολογικές δηλώσεις.

✔ Συμβουλές χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων, Πόθεν Εσχες, ανάλωσης κεφαλαίου.

✔ Ενημερωση για επιδοματα και υποβολή αιτήσεων (Α21 οικογενειακού επιδόματος, θέρμανσης κτλ)

✔ Δηλώσεις ακινήτων Ε9, Γονικές παροχής – Δωρεές - Κληρονομικά.

✔ Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους.

✔ Συνταξιοδοτικά – Αιτήσεις συνταξιοδότησης.

✔ Φορολογική εκπροσώπηση.

✔ Αιτήσεις για κοινωνικό τιμολόγιο στην ΔΕΗ.

✔ Ενημέρωση σε δικαιούχους επιδομάτων αμέσως μετά την δημοσίευση τους.

✔ Έγκαιρη ενημέρωση οφειλές φόρων, τελών και εισφορών.

✔ Πληρωμές μέσω e-banking ώστε να αποφεύγετε την ταλαιπωρία στις τράπεζες.