ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Εργατικά - Μισθοδοτικά - Ασφαλιστικά

Εργατικά - Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικά

 

✔ Μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.

✔ Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΑΠΔ

✔ Συμβουλές σε εργασιακά θέματα.

✔ Προετοιμασία και αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων.

✔ Ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ.

✔ Συνταξιοδοτικά – Αιτήσεις συνταξιοδότησης.