Slide background

Περισσότερα...

Υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση On line
Μέσα σε 3 βήματα

Φορολογική δήλωση
On Line

Slide background

Περισσότερα...

Δίνουμε την δυνατότητα στον επιχειρηματία
να έχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση και την πλήρη εικόνα της επιχείρησής του

Η Λογιστική Υποστήριξη
ένα βήμα πιο μπροστά

Slide background

Περισσότερα...

Αξιοποιούμε την τεχνολογία του διαδικτύου,
απλοποιούμε και εκσυχρονίζουμε τον έλεγχο της επιχείρησής σου

Υπηρεσίες Cloud

Slide background

Περισσότερα...

Υπηρεσία Ψηφιοποίησης Παραστατικών
Αυτοματοποιούμε την διαδικασία καταχώρησης παραστατικών

Digital Accounting

Slide background

Περισσότερα...

Συγκρίνουμε τις τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες.
Μειώσετε το κόστος και βγείτε κερδισμένοι.

Υπηρεσίες Ασφάλισης

Slide background

Περισσότερα...

Δώσε τέλος στα χειρόγραφα παραστατικά.
Έκδωσε Online τα παραστατικά σου εύκολα και γρήγορα!

Online Τιμολόγηση

agrotes

 

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' Τάξης.

 

Οι αγρότες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις δαπάνες που πραγματοποιούν λαμβάνουν τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ.) τα όποια δηλώνουν ως έξοδα στην φορολογική τους δήλωση προκειμένου να αποφύγουν την υπερφορολόγηση.

Όσοι είναι ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ, δηλαδή οι αγρότες του κανονικού και του ειδικού καθεστώτος, για τα έξοδα που πραγματοποιούν λαμβάνουν από τους προμηθευτές τους τιμολόγια. Εξαίρεση αποτελούν τα καύσιμα που για ποσά έως 300,00 ευρώ μπορούν να λαμβάνουν και απόδειξη, αρκεί στην πίσω όψη της να έχει την  σφραγίδα του πρατηρίου καυσίμων και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Ακόμα μπορούν να λαμβάνουν απόδειξη για δαπάνες έως 100,00 ευρώ. Όσοι δεν είναι ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ για τις δαπάνες λαμβάνουν απλές αποδείξεις.

Ας δούμε αναλυτικά ποια έξοδα των αγροτών αναγνωρίζονται από την εφορία.

 1. Φ.Ι.Χ. αγροτικό αυτοκίνητο: Αναγνωρίζονται όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα αγροτικά αυτοκίνητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές: καύσιμα, ασφάλειες,  τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, έξοδα συντήρησης (σέρβις, ανταλλακτικά, ελαστικά κτλ.), επισκευές (φανοποιείο, βαφείο, συνεργεία κτλ), το πλύσιμο σε πλυντήριο αυτοκίνητων κ.α.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αγορά του αγροτικού αυτοκινήτου αποτελεί και αυτή έξοδο που αναγνωρίζεται με την διαδικασία των αποσβέσεων και δεν αποτελεί τεκμήριο η αγορά του, αφού πρόκειται για επαγγελματικό αυτοκίνητο.

 1. Μηχανήματα – εργαλεία: Η αγορά μηχανημάτων και εργαλείων, η συντήρηση, τους η επισκευή τους και τα καύσιμα οποιασδήποτε μορφής που καταναλώνουν (πετρέλαιο, βενζίνη, υγραέριο, pellet κτλ.).
 2. Ενοίκια χωραφιών και εγκαταστάσεων: Τα ενοίκια που πληρώνει ο αγρότης για την εκμετάλλευση των χωραφιών, την χρήση αποθηκών και γενικά των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την αγροτική του δραστηριότητα. Εδώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνητικό μεταξύ του αγρότη και του ιδιοκτήτη.
 3. Έξοδα καλλιέργειας και εκτροφής: Ενδεικτικά έξοδα της κατηγορίας αυτής είναι τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, οι σπόροι, οι ζωοτροφές, τα νεογνά, οι δαπάνες άρδευσης, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, οι αρδευτικές εγκαταστάσεις καθώς και η επισκευή και συντήρησή τους, οι διαμορφώσεις γης, και τα τεχνικά έργα.
 4. Ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ: Οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν εμπρόθεσμα οι αγρότες στον ΟΓΑ αναγνωρίζονται ως έξοδο από την εφορία. Αν έχουν πληρωθεί εκπρόθεσμα τότε αναγνωρίζονται στο έτος που καταβλήθηκαν.
 5. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: Οι αμοιβές του προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές αναγνωρίζονται από την εφορία αρκεί να έχει εκδοθεί εργόσημο. Επίσης και η μισθοδοσία των μετακλητών εργατών γης αναγνωρίζεται ως έξοδο.
 6. Αμοιβές Τρίτων: Είναι οι αμοιβές που καταβάλλονται από τους αγρότες σε λογιστές, γεωπόνους, κτηνίατρους, χημικούς, μελετητές κτλ. καθώς και αμοιβές για εργασίες όπως όργωμα, σπορά, ψεκασμό κτλ. Οπότε και για αυτές τις αμοιβές οι αγρότες μπορούν να προσκομίζουν τα αντίστοιχα παραστατικά ώστε να αποδεικνύουν την δαπάνη.
 7. Ασφαλιστήρια συμβόλαια: Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για αυτοκίνητα, μηχανήματα και γενικά για ότι ασφαλίζουν σχετικό με την αγροτική τους δραστηριότητα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι αν το ασφάλιστρο αφορά 2 χρήσεις, π.χ. έχει διάρκεια από 01/10/2016 έως 31/03/2017, πρέπει να γίνει επιμερισμός του ποσού για κάθε χρήση.
 8. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ: Από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ (www.elga.gr) εκτυπώνουμε την αντίστοιχη βεβαίωση και περιλαμβάνουμε και αυτό το ποσό στα έξοδα.
 9. Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΕΟΒ): Η δαπάνη αυτή αποδεικνύεται με την απόδειξη πληρωμής. Αν δεν έχει πληρωθεί, αναγνωρίζεται με την βεβαίωση οφειλής από τον ΤΕΟΒ. Αν έχουν πληρωθεί και οφειλές προηγούμενων ετών τότε έχουμε δικαίωμα να περάσουμε σαν έξοδο μόνο το ποσό που αφορά το έτος της δήλωσης που υποβάλλουμε.
 10. Τόκοι επαγγελματικών δανείων. Οι τόκοι που έχουν καταβληθεί σε επαγγελματικά δάνεια από τους αγρότες χωρίς να εξετάζεται το πότε πήραν το δάνειο. Αρκεί μια βεβαίωση από την τράπεζα που να ξεχωρίζει τους τόκους και το καταβληθέν κεφάλαιο.
 11. Λοιπές δαπάνες - έξοδα - προβλέψεις: Το δικαίωμα που λαμβάνει το ελαιοτριβείο ως αμοιβή καθώς και την δακοκτονία που χρεώνει, προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, έξοδα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, έξοδα συσκευασίας και αποθήκευσης, έξοδα προβολής και διαφήμισης, έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων, έξοδα ταξιδιών, έξοδα αποστολής δειγμάτων, ένδυση και υπόδηση (στολές εργασίας, προστατευτικά, μπότες, αρβύλες κτλ.), αναλώσιμα , γραφική υλη, είδη αποθήκευσης και αρχειοθέτησης, υλικά εκτυπώσεων, μέσα αποθήκευσης και μηχανές γραφείου, βιβλία και είδη βιβλιοπωλείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτά τα έξοδα είναι να αφορούν την αγροτική δραστηριότητα, πχ βιβλίο σχετικό με κάποια καλλιέργεια, έξοδα ταξιδίου προκειμένου να συμμετέχει σε μια έκθεση.

Για την αναγνώριση των δαπανών ισχύει άλλη μια διάταξη που μας υποχρεώνει για τις συναλλαγές άνω των 500,00 ευρώ να χρησιμοποιούμε τραπεζικά μέσα πληρωμής.

 

 

 

 

Κεφάλα 3, Καλαμάτα 24133

Θα μας βρείτε:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Email:

2721 099 499

Καλέστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

 

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

....................................................................................

  

Περισσότερα +

Χρηματοδότηση, επιδοτήσεις & εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της επιτυχίας σας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Περισσότερα +

Μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα - Συνταξιοδοτικά

Εργατικά - Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικά

Εργατικά - Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικά

Περισσότερα +

Υψηλής ποιότητας φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες
Περισσότερα +

Υπεύθυνη λογιστική υποστήριξη για κάθε μορφής επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 

 

the service you deserve"

''The skills you need

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

............................................................................

13 Οκτωβρίου 2020

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδότηση έως 60% για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Κατηγορία Επιδοτήσεις

  «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία…
07 Οκτωβρίου 2020

Ποιες επιχειρήσεις που δικαιούνται 100% επιδότηση εισφορών

Κατηγορία Τελευταία Νέα

  Αυτή είναι η λίστα με τις επιχειρήσεις που δικαιούνται 100% επιδότηση εισφορών   Με…
23 Σεπτεμβρίου 2020

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η επικαιροποίηση των μισθωτηρίων

Κατηγορία Τελευταία Νέα

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα προκειμένου να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά…

 

Δείτε όλα τα νέα 

 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ